Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Zwiększone zainteresowanie nieruchomościami na rynku pierwotnym w Bułgarii

 Ogólna przewaga nowych budów z udziałem 90% nabytych mieszkań została zgłoszona przez pośredników w handlu nieruchomościami. Pozostaje duże zainteresowanie zakupem mieszkań na początkowym etapie budowy. Powodem tego są niższe ceny początkowe w porównaniu z cenami na zaawansowanym etapie budowy, a także szerszy wybór tanich mieszkań, które mają nabywcy. Proces ten jest dodatkowo stymulowany przez inwestorów, którzy coraz częściej oferują elastyczne systemy płatności z niskim odsetkiem samorealizacji i płatności salda kredytu bankowego po zakończeniu budowy.

 Wydaje się, że rok 2019 przyniesie długo oczekiwaną równowagę rynkową dzięki równowadze między podażą a popytem, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych cen nieruchomości. Spełni to niezaspokojony popyt w ostatnich latach i da większe zaufanie uczestnikom rynku w transakcjach, podała spółka.

 Pierwsze miesiące roku zaskoczyły nas zwiększoną aktywnością. Wydaje się, że rynek nieruchomości przeszedł na wyższą prędkość od początku 2019 r., A teraz zdecydowanie rośnie wraz ze wzrostem wolumenów i bardzo silną dynamiką.
W ramach naszych oczekiwań wzrost cen na nieruchomości w Sofii uległ spowolnieniu i wkraczamy w okres utrzymywania się na stabilnych poziomach z niewielkimi wahaniami - plateau, na którym pozostaniemy przez następne 1-2 lata.

 Obserwacje pokazują również, że zasięg klientów rośnie i przekierowuje ich do obszarów o zwiększonej podaży po niższych cenach.

 Rok 2019 rozpoczyna się od średniej ceny mieszkań w Sofii od 1080 euro / mkw. Do 1085 euro / mkw. W ostatnim kwartale 2018 r.

 Jest to nieznaczne odchylenie od wartości z 2018 r., Ale powinno być interpretowane jako zachowanie poziomu, ponieważ wynika to głównie ze zmian w charakterystyce nabytej nieruchomości, dużego udziału nowych budów i przekierowania odsetek na niższe ceny.

 Średnia ostateczna cena zakupu mieszkań w Sofii wynosi 90 960 euro, średnio około 91 550 euro w 2018 roku.
Szczyt wzrostu cen pod koniec 2017 r. i na początku 2018 r., a wiosną ubiegłego roku zauważyliśmy, że kupujący wycofali się i przyjęli postawę wyczekującą. Doprowadziło to do spadku cen, a rok zakończył się wzrostem poniżej oczekiwań - tylko 4% za rok.

 Nabywcy stopniowo wracali na rynek dzięki nowej fali nowych budynków, która pojawiła się latem 2018 roku.
Pod koniec 2018 r. Nieruchomości w Sofii stały się bardziej przystępne, co wynikało zarówno ze spowolnienia wzrostu cen, jak i stałego wzrostu dochodów.

Źródło: https://www.dnes.bg