Usługi

 • Konsultacje w sprawach nabycia nieruchomości w Bułgarii
 • Indywidualistyczny dobór nieruchomości według wymagań klienta
 • Spotkanie w portach lotniczych kraju
 • Organizacja bezpłatnych pokazów
 • Nadanie niezależnego adwokata
 • Prawne konsultacje
 • Kierowanie potocznymi spłatami
 • Rejestracja nieruchomości w urzędzie podatkowym, sądzie, rejestrze Państwowym.
 • Założenie firm i towarzyszenie firmowej sprawozdawczości
 • Obsługa księgowego
 • Remonty nieruchomości