Sprzedaż nieruchomości w nowoczesnych warunkach niskiego popytu