Największa baza nieruchomości w Bułgarii! Najlepsze ceny na rynku!
Wyszukiwanie nieruchomości

Przygotowania do członkostwa Bułgarii w strefie euro idą dobrze

Przygotowania do członkostwa Bułgarii w strefie euro idą dobrze, prace techniczne przebiegają zgodnie z planem. Assen Vassilev, wicepremier ds. funduszy unijnych i minister finansów, skomentował to w najnowszym biuletynie Związku Banków Bułgarii.

Nakreślił główne priorytety realizacji oraz wyzwania, przed którymi stanie Ministerstwo Finansów w tym roku.

Ze względu na ograniczenia czasowe i konieczność szybkiego przyjęcia budżetu na początku roku, Wasilew zapowiedział, że wiele z polityk nowego rządu zostanie w pełni docenionych w aktualizacji budżetu pod koniec czerwca, zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej.

Reformy priorytetowe

Minister Finansów zaznaczył, że priorytetem rządu w ciągu roku będą reformy strukturalne w sferze społecznej, w ochronie zdrowia, a także zamiary wdrażania inicjatyw w systemie oświaty. Według niego muszą być wspierani wystarczającymi środkami finansowymi, aby zapewnić trwałość w czasie.

Droga do euro

Vassilev zwrócił uwagę na wyzwanie związane z trwającymi przygotowaniami do wprowadzenia euro. Przypomniał, że będą prowadzone publiczne dyskusje, aby umożliwić płynne przejście od lew do wspólnej waluty europejskiej.

Minister finansów uważa, że ​​przygotowania do członkostwa Bułgarii w strefie euro idą dobrze, a prace techniczne przebiegają zgodnie z planem. „Mamy nadzieję, że wiosną i latem będziemy mogli przeprowadzić tę szeroką publiczną dyskusję, aby wszyscy obywatele i firmy byli świadomi, co oznacza członkostwo Bułgarii w strefie euro i jak wpłynie to na ich biznes i ich życie. Są jednak spokojni, że przyjęcie euro jako waluty krajowej nie spowoduje zawirowań finansowych - powiedział Wasilew.

Polityka zadłużenia

Zapowiedział, że kalendarz emisyjny polityki zadłużenia Ministerstwa Finansów jest gotowy. Według niego w interesie publicznym jest to, czy nasz kraj wejdzie na międzynarodowe rynki finansowe, po ubiegłym roku nie było to konieczne.

„Uważam, że na rynkach zagranicznych najprawdopodobniej będą emisje, bo zbliżają się terminy zapadalności zadłużenia – zewnętrznego i wewnętrznego w wysokości prawie 3 mld BGN. Myślę, że większość spłat zadłużenia zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale roku, a mniejsza część - w dalszej części roku. Przynajmniej ten dług wymaga refinansowania i wykorzystamy wszystkie instrumenty, które Ministerstwo tradycyjnie stosowało w swojej polityce zadłużenia - wyjaśnił minister finansów.

Asen Vassilev oszacował, że deficyt budżetowy ma wynieść poniżej 3% bez środków COVID, a wraz z nimi - około 4%. Potwierdził, że deficyt będzie musiał być finansowany długiem, żeby państwo w przewidywalny sposób uczestniczyło w rynkach długu, tak jak w latach poprzednich.

Wsparcie biznesowe

Minister Finansów poinformował, że program naprawczy, uruchomiony latem ubiegłego roku wraz z Funduszem Funduszy i Bułgarskim Bankiem Rozwoju, we współpracy z kilkoma bankami udzielającymi pożyczek firmom, jest dobrze realizowany.

Pomysł rządu polega na zwiększeniu finansowania programu, ponieważ coraz więcej firm korzysta ze zwiększonych dodatkowych środków finansowych. „Obecnie trwa ostatnia partia środków w ramach programu, na które zainteresowanie jest większe niż dostępne środki. I to jest nasz główny argument, aby zapewnić dodatkowe środki na kontynuację programu również w tym roku” – przekonuje Finansista nr 1.

Program naprawy zostanie rozszerzony o polityki sektorowe w celu udzielania pożyczek poszczególnym branżom. Vassilev przypomniał, że przy wykorzystaniu funduszy europejskich obowiązują ograniczenia dla niektórych sektorów, a przy alokacji środków krajowych ograniczenia znikają.

„2022 może być rokiem pozytywnym dla rozwoju sektora finansowego i bankowego. Co więcej, wierzę, że sektor bankowy będzie bardzo kluczowy dla ożywienia gospodarczego, tak jak grał w 2021 roku, a to będzie dobre zarówno dla banków, jak i bułgarskich firm” – powiedział minister finansów.