Proponują utworzenie „zielonego korytarza” dla turystyki autobusowej w Bułgarii