Kupują 116 autobusów elektrycznych dla Warny i Burgas