Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Jakie są rodzaje własności nieruchomości?

domek-z-kluczami

Wszystkie ustalenia dotyczące prawa własności w Bułgarii są zapisane w konstytucji. Decydując się na zakup, dobrze wiedzieć, jakie rodzaje nieruchomości w Bułgarii można nabyć i jakie w związku z tym przysługują nam prawa i obowiązki.

Każde państwo posiada swoje wewnętrzne ustalenia i przepisy dotyczące rodzajów własności oraz praw, jakie wraz z zakupem lub dziedziczeniem nabywa właściciel. Regulacje prawne zmieniły się wraz z przyłączeniem Bułgarii do Unii Europejskiej, dzięki czemu obywatele Unii zyskali możliwość zakupu posesji. Niezależnie od tego, czy nieruchomość, którą zamierzasz kupić, przeznaczona jest do użytku własnego czy na wynajem, musisz orientować się, jaki rodzaj własności przejmujesz. Dowiedz się, jakie są rodzaje nieruchomości w Bułgarii.

Dlaczego warto wiedzieć, jakie są rodzaje własności w Bułgarii?

Kwestie dotyczące prawa własności w Bułgarii zostały jasno określone w konstytucji tego kraju. Zgodnie z art. 17 własność nieruchomości, obejmująca również prawo do dziedziczenia, jest gwarantowana i chroniona przez prawo. Oznacza to m.in. że właściciel nieruchomości wszelkie kwestie sporne może rozwiązywać na drodze sądowej. Podstawowy podział obejmuje własność prywatną i publiczną. Jednak zarówno prawa, jak i sama własność są bardziej złożone.

Własność prywatna

W przypadku zakupu nieruchomości przez cudzoziemców, prawo własności przenoszone jest aktem notarialnym. Dzięki temu kupujący uzyskuje gwarancję wszystkich praw, które mają rodowici mieszkańcy Bułgarii. Warto wiedzieć, że mieszkania kupowane w budynkach i kompleksach mieszkalnych nabywane są na pełną własność, wraz z udziałem w gruncie. Jest on ujęty procentowo i wpisany do aktu notarialnego.

W bułgarskim prawie istnieje zapis dotyczący ograniczonego prawa własności do nieruchomości. Mowa tu o prawie do użytkowania i prawie do zabudowy. W tym przypadku właściciel gruntu może osobie trzeciej wydać zgodę na postawienie budynku na swojej posesji. Wtedy prawo do nieruchomości ma osoba, której udzielił zgody właściciel gruntu.

Własność publiczna

Rodzaje nieruchomości w Bułgarii dzielą się również w obrębie własności publicznej. Można wyróżnić tu:

  • własność państwową;
  • własność komunalną.

Podział poszczególnych typów jest bardziej skomplikowany i obejmuje:

  • własność publiczną państwową;
  • prywatną własność państwową;
  • publiczną własność miejską;
  • prywatną własność komunalną.

Każda z nieruchomości, która stanowi własność państwową lub komunalną, jednak nie została zdefiniowana jako państwowa lub publiczna własność komunalna, traktowana jest jako prywatna własność państwowa lub prywatna komunalna.

Prawa właścicieli nieruchomości prywatnych i publicznych

W świetle prawa wszyscy właściciele nieruchomości mają te same prawa i obowiązki. Wyjątek stanowi jedynie publiczne mienie państwowe i komunalne oraz tzw. zasiedzenie (w dobrej wierze przez 5 lat i 10 lat z innej przyczyny).

Podsumowanie

Prawo do własności nieruchomości dla cudzoziemca przekazywane jest za pomocą aktu notarialnego. Dzięki temu staje się on właścicielem nieruchomości w świetle obowiązującego prawa. Wiążą się z tym określone obowiązki, które różnią się w zależności od kraju. Inne prawa mają właściciele nieruchomości o charakterze prywatnym, a inne publicznym.

Bulgaria Street prowadzi sprzedaż nieruchomości w Bułgarii takich jak domy, apartamenty czy mieszkania. Oferujemy kompleksową obsługę podczas szukania, wybierania i finalizowania zakupu. Zajmujemy się sprzedażą mieszkań w Bułgarii w różnej lokalizacji, w tym cieszącymi się dużą popularnością w Bułgarii apartamentami z widokiem na morze.