Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Etapy nabycia nieruchomości. Ważne momenty

Podczas kupna nieruchomości warto dotrzymywać się wszystkich ustalonych przez ustawodawstwo Bulgarii regolow, żeby nadal nie okazać się ofiarą oszustwa i nie utracić swoje nabycie. Ważnie zawczasu sprawdzić wiadomości o prawomocności i legalności ugody, upewnić się w "czystości" obiektu nieruchomości.

Zwróćcie uwagę na następne:

1. Nabywając mieszkanie, otrzymane do dziedzictwa, należy sprawdzić ile czasu przeszło po śmierci poprzedniego właściciela. Jeśli ten okres składa mniej 3 miesięcy, to ta ugoda będzie niezgodna z prawem. To sprawdza się pośrednikiem, jeśli kupujecie przez agencję nieruchomości.

2. Psychologiczny stan zdrowia sprzedawcy. Jeśli po kupnie mieszkania okaże się, że sprzedawca psychicznie jest chory, to jego krewni mogą na prawnym poziomie "odjąć" mieszkanie wstecz. To sprawdza się pośrednikiem, jeśli kupujecie przez agencję nieruchomości.

3. Ilość właścicieli nieruchomości. Być właścicielami mieszkania może kilka osob i jeśli nabywacie mieszkanie u jednego z nich, to inne mają prawo w sądzie zakwestionować wasze kupno, wy okażecie się absolutnie nie obronionymi w takim wypadku. To sprawdza się pośrednikiem, jeśli kupujecie przez agencję nieruchomości.

4. Obecność dzieci, nie wskazanych w dokumentach. Prawa małoletnich bronią się na prawodawczym poziomie. Warto sprawdzić organy kurateli i dowiedzieć się o obecności dzieci, które są nie wskazane w dokumentacji.

Nabywcy należy przekonać się w "czystości" obiektu nieruchomości:

- czy jest niejest dom do znoszenia, rekonstrukcji czy zmieniania plan;

- czy znajduje się mieszkanie w poręczeniu;

- czy są prawdziwe przedstawione dokumenty na nieruchomość.

Wszystko to sprawdzają się pośrednikiem, jeśli kupujecie przez agencję.

Wnosić zaliczkę czy zadatek przed kupnem?

Najpierw warto rozebrać z terminologią. Zaliczka - to pieniężna suma, wniesiona pod postacią przedpłaty za cokolwiek. W razie wnoszenia zaliczki, należy złożyć pisemną ugodę. W dokumencie wskazuje się rozmiar zaliczki, ostateczny koszt nieruchomości, adres, powierzchnia, ilość pokoi, terminy uwięzienia ugody, dane nabywcy i sprzedawcy. Jeśli powstają jakiekolwiek przyczyny, z powodu których ugoda nie podpisuje się, wniesione środki pieniężne powracają do nabywcy.

Przekazanie zadatku gwarantuje ten fakt, że ugoda odbędzie się. Czyli nabywca będzie miał możliwość zwrócić wniesione pieniądze, jeśli nadal ugoda nie odbędzie się, lecz tylko jeżeli ugoda nie odbył się uwzględniając powyżej wskazane przyczyny. Jeśli że same zrezygnowaliście z ugody, zadatek pozostanie u sprzedawcy mieszkania.

Jeśli ufacie sprzedawcy, to można załatwiać formalnie i zadatek, lecz żeby zachować swoje pieniądze przy dowolnych możliwych okolicznościach lepiej udać się do załatwienia zaliczki.

Załatwienie głównej umowy kupna-sprzedaży

Podpisując ugodę na nabycie mieszkania, nabywca musi rozumieć, że właśnie w umowie kupna-sprzedaży wskazuje się cała informacja i możliwe ryzyka, na które należy będzie wspierać się w razie postępowań sądowych. Do załatwienia tego dokumentu należy odnosić się bardzo serio i wiedzieć o wszystkich możliwych problemach.

Sprawdźcie prawdziwość wskazanej informacji o:

- danych sprzedawcy;

- danych obiektu ugody;

- kosztu obiektu, trybie rozliczeń

Żeby wykombinować i uniknąć zbędnego opodatkowania, sprzedawcy preferują wskazywać zaniżony koszt mieszkania. Przy możliwym rozerwaniu takiej umowy nabywcy przywrócą tylko tę kwotę, która była wskazana w umowie, a nie tę, że on realnie zapłacił. Jednak warto uwzględniać również ten fakt, że przy wpisywaniu realnego kosztu nieruchomości, suma na załatwienie dokumentow będzie odpowiadała realnej cenie.

Załatwienie kwitu i aktu przyjęcia-przekazania nieruchomości

Przy kupnie mieszkania załatwia się formalnie kwit w wolnej formie o tym, że były przekazane środki w pewnym rozmiarze (jeśli wnosiła się zaliczka, o tym również wspomina się). W tym dokumencie obowiązkowo wskazują się wszystkie konieczne dane stron-uczestników. Załatwienie kwitu - nie zbędny wydatek czasu, a możliwość ubronic się w razie oszustwa.

Akt przyjęcia-przekazania mieszkania jest jedynym dokumentem, co udowadnia prawo własności zgodnie z ZP Bulgarii. W dokumencie dokładnie wskazuje się stan samego mieszkania, a także techniki i mebli, które mogą sprzedawać się razem z mieszkaniem. Jeżeli przy wyjeździe z mieszkania były właściciel coś zaszkodził, dzisiejszy właściciel może przywrócić sprawioną stratę za pomocą postępowania sądowego, jeśli przedtem był złożony akt przyjęcia-przekazania mieszkania.

Rejestracja prawa własności na nieruchomość

Podpisanie aktu przyjęcia-przekazania mieszkania i rejestracja prawa własności, mogą odbywa się razem. Przechodzenie ostatniej wskazanej procedury nadaje prawo nabywcy w całości rozporządzać nabytą nieruchomością: sprzedawać, wynajmować, zmieniać, darowac i tak dalej. Właśnie po rejestracji prawa własności nabywca staje się jedynym właścicielem według danych państwowych instancji.