Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Burgas jest liderem pod względem budowy nowych nieruchomości w Bułgarii

budowa domu

Region Burgas jest liderem w pierwszym kwartale w liczbie oddanych do użytku mieszkań w Bułgarii po spadkach w regionach Płowdiw i Warna oraz przy niekompletnych danych dla Sofii z powodu zmiany źródła informacji dla stolicy i odmowy udzielenia informacji przez wiele administracji regionalnych, podał Krajowy Urząd Statystyczny (NSI).

Opóźnienie w jednym z największych regionów naszego kraju oraz niekompletne dane dla Sofii sprawiły, że liczba mieszkań oddanych do użytku w nich spadła w całym kraju odpowiednio o 20 proc. i 21,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. O 41,6 proc. spadła też ich łączna powierzchnia - wynika z obliczeń Investor.bg na podstawie wstępnych danych KUS.

Według krajowych statystyk na początku roku oddano do użytku 1 026 mieszkań z 3 475 lokalami o łącznej powierzchni około 275 000 metrów kwadratowych. Spowolnienie w pierwszym kwartale jest sprzeczne z trendami z 2023 r., kiedy to nowe budownictwo mieszkaniowe i wolumeny mieszkań wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Średnia powierzchnia oddanych do użytku mieszkań w całym kraju w pierwszym kwartale wyniosła 102 metry kwadratowe w domu ze średnią liczbą czterech mieszkań. W Sofii w okresie styczeń-marzec oddano do użytku 96 budynków mieszkalnych w dzielnicach statystycznych Witosza, Wyrazdane, Krasna Polana, Kremikowce, Nadieżda, Slatina i Studensky, z 548 mieszkaniami o łącznej powierzchni prawie 53 tys. metrów kwadratowych.

W regionie Warny odnotowano znaczny spadek liczby nieruchomości oddanych do użytkowania oraz liczby znajdujących się w nich mieszkań. W pierwszym kwartale do użytku oddano 394 mieszkania w 108 budynkach, co stanowi spadek odpowiednio o 41,4 proc. i 20 proc. Ich łączna powierzchnia wynosi prawie 34 tys. mkw. i spada o 38,4 proc. Średnia powierzchnia mieszkań, które otrzymały pozwolenie na użytkowanie w nadmorskiej stolicy wynosi 86 mkw. i znajdują się one w budynkach liczących średnio cztery lokale.

Na przeciwległym biegunie znajduje się region Burgas, gdzie według danych NSI od stycznia do marca wybudowano mniej domów, ale za to większych. W tym okresie wydano 89 pozwoleń na eksploatację, czyli o 52 mniej niż w pierwszym kwartale 2023 r., ale domów mieszkalnych było 597, czyli o 72 więcej niż rok wcześniej. Ich powiększona powierzchnia zabudowy, wynosząca nieco ponad 56 000 metrów kwadratowych, jest o 28,2% wyższa niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Średnia powierzchnia nieruchomości oddawanych do użytku w okręgu Burgas wynosi 94 metry kwadratowe i znajdują się one w budynkach liczących średnio siedem domów.

Region Płowdiw odnotował spadek liczby domów i mieszkań w nich, ale jest on bardziej ograniczony w porównaniu do Sofii i Warny. W regionie akt 16 otrzymał 147 budynków mieszkalnych z 357 mieszkaniami i łączną powierzchnią zabudowaną 46,4 tys. metrów kwadratowych. Budynków stało się o 28 mniej niż rok wcześniej, a lokali mieszkalnych w nich ubyło o 39, tj. 10 Ich łączna powierzchnia użytkowa zmniejszyła się o 7,4 proc. rok do roku. Tutaj średnia powierzchnia mieszkań, które otrzymały ustawę 16 wynosi 130 metrów kwadratowych i znajdują się one w budynkach, w których są średnio po trzy mieszkania.

Spośród nowo wybudowanych domów w Bułgarii w pierwszym kwartale, 78,5 procent stanowiły konstrukcje żelbetowe, 16 procent murowane, 4,3 procent inne konstrukcje, 1,2 procent panele. Względny udział nowo wybudowanych domów jest największy (79,1 procent), a następnie spółdzielni mieszkaniowych (12,9 procent).

Udział nowo wybudowanych domów z dwoma pokojami jest najwyższy (33,6 proc.), a następnie domów trzypokojowych (32,8 proc.), podczas gdy udział domów z sześcioma lub więcej pokojami jest najniższy i wynosi 4,5 proc. Największa średnia powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań jest zarejestrowana w okręgach Montana 230,5 mkw. i Silistra 182,5 mkw., a najmniejsza w okręgach Veliko Tarnovo 69 mkw. i Sliven 75,1 mkw.