Bułgaria przeznaczyła kolejne 40 mln lewów na pomoc turystyce i transportowi w czasie kryzysu