Bojko Borysow: 2019 był dobrym rokiem, przechodzimy i uczymy się na błędach