Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Angelkova: Planujemy rozpocząć sezon letni od 1 lipca

Zostało to ogłoszone przez Ministra Turystyki Bułgarii na konferencji prasowej w Radzie Ministrów.

Minister turystyki Nikolina Angelkova wyjaśniła, jakie środki podjęto w celu przezwyciężenia kryzysu turystycznego po konferencji wideo na wysokim szczeblu z udziałem ministrów UE.

Podkreśliła niezwykle trudny i bezprecedensowy kryzys, który dotknął sektory turystyczne w UE i na całym świecie. Nalegała na wspólne wysiłki rządu, władz lokalnych i biznesu w celu ochrony interesów kraju, a także w celu jak najszybszego wyjścia z kryzysu.

Minister turystyki ogłosiła, że zaproponowano utworzenie funduszu rekompensat dla podróży w celu zapewnienia płynności operacyjnej i ochrony konsumentów. „To narzędzie jest ważne, aby uniknąć błędnego koła, które mogłoby doprowadzić do bankructwa lub negatywnych konsekwencji dla uczestników łańcucha” - powiedziała.

Ogłoszono plan naprawy pokryzysowej. „Uzgodniliśmy, że 20% funduszy europejskich zostanie przeznaczone na turystykę” - powiedział minister.

Angelkova stwierdziła, że chciałaby mieć jasne zasady podziału środków między państwa członkowskie, które powinny opierać się na zasadzie solidarności i zasadzie dostępu każdego z przedsiębiorstw zaangażowanych w sektor do tych funduszy.

Wymaga również osobnej linii budżetowej i programów dotacji na turystykę, z których mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i władze państwowe i samorządy lokalne. „Przed kryzysem przedsiębiorstwa nie mogły bezpośrednio korzystać z programów dotacji, ale ponieważ wszystko się zmieniło, uważamy to za kluczowy czynnik” - wyjaśniła Angelkova.

Celem było wspólne otwarcie granic państw UE, a także jeden protokół, zasady lub zalecenia dotyczące zgodności ze wspólnymi normami zdrowotnymi. „Dotyczy to zarówno zakwaterowania i wyżywienia, jak i wszystkich osób związanych z tym sektorem oraz zasad, których muszą przestrzegać turyści. Wierzymy, że ułatwi to nam pracę, niezależnie od trudności - dodała.

Branża turystyczna oferuje plan oszczędzania sezonu

Omówiono bardziej elastyczne systemy wizowe z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Angelkova zaproponowała stworzenie europejskiej strategii turystycznej związanej z przywróceniem pozycji Europy jako celu podróży turystycznych.

„Dla mnie, jako ministra turystyki, wszyscy pracujący w tym sektorze są ważni i przyczyniają się do tego, że pracujemy i poprawiamy jakość bułgarskiego produktu turystycznego. Bułgaria to nie tylko góry i morze, nie tylko małe lub duże hotele - to wszystko. Istnieje wiele możliwości turystycznych - powiedziała Angelkova.

Ministerstwo planuje rozpocząć przygotowania do sezonu letniego od połowy czerwca, a od 1 lipca hotele będą gościć pierwszych wczasowiczów. Oczekuje się, że najpierw otworzą się małe hotele. „Mamy nadzieję i pracujemy w tym kierunku, aby tak się stało” - powiedziała minister turystyki.

Źródło: https://nova.bg/