Duża baza nieruchomości w Bułgarii. Atrakcyjne ceny i promocje!
Wyszukiwanie nieruchomości

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

 Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: jakie dokumenty należy przygotować

Socjalna znaczność operacji z obiektami mieszkalnego funduszu jest podłożem dla wielostopniowego, skomplikowanego procesu kształtowania ugody alienacji. Właśnie dlatego, jeśli decyzja o sprzedaży mieszkania jest dla właściciela przemyślana i ostateczna, to jemu trzeba zawczasu zaopatrzyć się pełnym pakietem papierów, które on potrafi okazać nabywcy przed ugodą. Daleko nie wszystkie te dokumenty dla sprzedaży mieszkania są potrzebne dla prawnego przepływu dokumentów, lecz ich obecność ma prawo zażądać nabywca, po to, żeby przekonać się w czystej historii mieszkania.

Dokument, co ustala prawo, i jego rejestracja
Głównym dokumentem, który potwierdza prawo posiadacza rozporządzać mieszkaniem, jest świadectwo o prawnym uzasadnieniu faktycznego nabycia mieszkania (Notarialny akt w Bułgarii). To może być papier o prywatyzacji, dziedziczeniu, darowizna, orzeczenie sądu, umowa dozgonnego utrzymania.

Dokument powinien być zarejestrowany w "Agencji do wpisow", o czym świadczy papier o rejestracji z Agencji. Bez wprowadzenia przemiany do rejestru dowolna umowa, co ustala prawo, nie ma pełnej prawnej siły, co ogranicza prawa posiadacza po alienacji obiektu.

Kataster i techniczny dowód osobisty
Kataster dowód osobisty zamawia się właścicielem czy jego przedstawicielem na początkowym etapie sprzedaży mieszkania, zapotrzebowanie na jego wyrobie można podać w Katastrze izbie.

Podatkowa służba
Przed podpisaniem notarialnego aktu, notarius obowiązkowo zażąda od sprzedawcy zaświadczenie z Podatkowej inspekcji w celu rejestracji i nieobecności zadluzen.

Zgoda małżonka
Po to, żeby załatwić formalnie ugodę, należy notarialnie potwierdzić zgodę małżonka na alienację. Taki krok jest potrzebny jeżeli mieszkanie jest prywatyzowane czy kupione w ciągu braku. Wyjątki składają mieszkania, otrzymane w jakości prezentu, przekazane w dziedzictwo i mieszkanie, przymocowane za małżonkiem w ślubnym kontrakcie po rozwodzie.

Poprzednia umowa (rzadko wykorzystuje się w razie sprzedaży wtórnej nieruchomości w Bułgarii)
Po zbiorze wszystkich wymienionych powyżej papierów strony zawierają między sobą umowę o nabycie, która implikuje informację, co pozwala identyfikować obiekt alienacji : jego adres, kwadraturę, ilość pokojów.

W ugodzie melduje się suma i tryb rozliczenia między sprzedawcą i nabywcą. Papier można złożyć własnoręcznie, wypompowawszy wzorzec z internetu, czy odwołać się o pomocy do notariusza.

Dokumenty, niekonieczne dla rejestracji ugody
Dokumenty dla sprzedaży mieszkania nie są ograniczony tylko tamtymi głównymi informacyjnymi papierami. Nabywca na pewno zażąda od sprzedawcy mieszkania następne papierowe nośniki informacji:

- wyciągi z kont osobistych, co potwierdza nieobecność zadłużeń po komunalnych spłatach;

- wyciąg z Agencji do Wpisów, gdzie jest odnotowana nieobecność ociężałości i aresztów na obiekt;

- dla hipotecznej ugody - niezależna ocena.

Dokumenty dla sprzedaży mieszkania fachowcy rekomendują przygotowywać na długo przed pierwszym pokazem, ponieważ w ciągu przed sprzedażą przygotowania mogą powstać różne podwodne kamice. Na przykład, jeśli jeden z właścicieli jest małoletni, to sprzedać mieszkanie można tylko przy wzajemnej zgodzie ojca i matki dziecka, bez względu na to, czy w ślubie ojcowie.

Wszystkie te niuanse lepiej rozstrzygnąć zawczasu, ponieważ każde nierozstrzygnięte pytanie może znacznie zaważyć na rynkowym koszcie mieszkania.