Transakcje hotelowe w Europie przekraczają 10 miliardów euro w 2020 roku