Rząd bułgarski poinformował, kiedy będzie święto pośredników w handlu nieruchomościami