Przygotowania Bułgarii do wejścia do strefy euro dyscyplinują sektor bankowy