Osiem europejskich miast wezwało UE do podjęcia działań nadzwyczajnych nad Airbnb