Główne kryteria oceny nieruchomości miejskich w przyszłości