Czym są nieruchomości. Ich rodzaje i przeznaczenie.