Banki będą w trakcie powolnego wzrostu i niezwykle niskich stóp procentowych