Apartament typu studio: wnętrze, układ i podział na strefy